ZAWORY KULOWE KOŁNIERZOWE ZK-KA

 chemitex - zakłady mechaniczne

Zawory kulowe kołnierzowe ZK-Ka DN80 z siłownikiem pneumatycznym 

jednostronnego działania, medium: tlen