ZAWORY KULOWE KOŁNIERZOWE TYP ZKU-KA DN15 PN40 STAL WĘGLOWA S.355J2, MEDIUM: CHLOR GAZ

 chemitex - zakłady mechaniczne